el infierno del odio

Toshio Mifune

21/01/2015
el infierno del odio

El infierno del odio

El infierno del odio (Tengoku to Jigoku) es una película dirigida por Akira Kurosawa en 1963, e interpretada por Toshiro Mifune, Tatsura Nakadai y Tutsomu Yamazaki. […]
10/04/2014
seven samurai siete samurais shichinin no samurai

Los siete samuráis (Shichinin no samurai)

Los siete samuráis (Shichinin no samurai) es una película japonesa, dirigida por Akira Kurosawa en 1954, y protagonizada por Toshiro Mifune, Takashi Shimura y Keiko Tsushima. […]