el infierno del odio

Tutsomu Yamazaki

21/01/2015
el infierno del odio

El infierno del odio

El infierno del odio (Tengoku to Jigoku) es una película dirigida por Akira Kurosawa en 1963, e interpretada por Toshiro Mifune, Tatsura Nakadai y Tutsomu Yamazaki. […]